+370 682 88 700

ES projektai

Dotacijos naujovių - Investavimas į savo ateitį

Tytuł projektu: „Wdrażanie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. a jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych"

Sutarties numeris pagalbos: UDA-POIG.08.02.00-14-645 / 13-00

Projekto trukmė: 2013/10/01 2015/01/31 r.- metus.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki., Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B